Jeugdkarate

Algemene Informatie

Karate is een sport die voor kinderen uitermate geschikt is. Het is een veelzijdige sport waarbij conditie, lenigheid en kracht worden gecombineerd. Spelenderwijs krijgen zij de technieken aangeleerd. Zij leren hun lichaam goed te gebruiken en te beheersen. Ze worden leniger en leren hun balans te houden. Bovendien leren ze zichzelf te verdedigen, waardoor hun zelfvertrouwen zal worden vergroot. Jongens en meisjes van 6 tot en met 10 trainen in dezelfde groep. Vanaf 11 jaar trainen de kinderen mee met de oudere leeftijdsgroepen. Zowel de grote als de kleinere kinderen krijgen dezelfde leerstof, maar worden benaderd op hun eigen niveau.

Omdat de technieken die bij karate worden aangeleerd niet zomaar op straat of op het schoolplein gebruikt mogen worden, is discipline erg belangrijk. Daar wordt dan ook vanaf de eerste les die gevolgd wordt aandacht aan besteed. Luisteren naar de leraar en respect hebben voor de leraar en de andere kinderen is daarbij erg belangrijk. De kinderen leren hoe ze zich kunnen beheersen. Na verloop van tijd kunnen ze de geleerde technieken en oefeningen volledig beheerst toepassen.

Jeugdkarate

De karatelessen worden gegeven onder verantwoording van Shihan Thomas, 7e dan. Hij wordt daarin bijgestaan door sempais (zwarte en bruine banders) die allen door hem zelf zijn opgeleid.

Drie maal per jaar vinden er examens plaats. Wie het examen met goed resultaat heeft afgelegd komt een stapje hoger op weg naar een nieuwe band. De kinderen moeten vier examens afleggen voordat ze een volgende band kunnen dragen. Op deze manier bereiken de kinderen niet te snel de hogere banden en houden ze toch een uitdaging.


Jeugdkarate