Nieuws en mededelingen

:: Daniel den Ouden - 2e dan kendo12-07-2009

Zondag 28 juni werd er een centrale training georganiseerd met aansluitend examens tot en met 3e dan. Ik heb deze dag examen gedaan voor 2e dan.
 
's Morgens begon de training om 11 uur. De examenkandidaten werden apart genomen van de overige deelnemers voor een specifieke examentraining. 
Allereerst begonnen we met kata. Iedereen werd bij zijn eigen niveau geplaatst en voor 2e dan waren er 2 andere kandidaten. Wij rouleerden door de eerste 7 kata's heen welke vereist zijn voor het examen. Onderwijl liepen er verschillende leraren rond en gaven ze aanwijzingen waar nodig en was er gelegenheid om dingen te vragen, mocht je op de valreep nog iets willen weten.
 
Na 3 kwartier kata moesten we de men aantrekken en begonnen we met kirikaeshi, een basis kendo-oefening. Kirikaeshi is ook een onderdeel van de examens tot en met 2e dan. Nadat we hiervoor de puntjes op de i hadden gezet, gingen we over tot kihon training.
Kihon training bestond alleen uit men en kote-men en daar de grote en kleine varianten van en als laatste tegelijkertijd men. De nadruk lag op goed voetenwerk, goede kamae, goede techniek en duidelijke, overtuigende slagen.
Na een korte pauze hadden we als allerlaatste nog wat proef- en demonstratie examens, waarbij ik geen proefexamen heb kunnen doen.
Hierna was het 2 uur en tijd voor de lunch.

Na de lunch begonnen de examens. Er waren totaal 24 deelnemers, 13 voor 1e kyu, 6 voor 1e dan, 3 voor 2e dan en 2 voor 3e dan. Het examen begon met kirikaeshi en jigeiko voor de 1e kyu kandidaten, daarna voor 1e dan kandidaten en zo verder.
Na ongeveer 3 kwartier was ik aan de beurt, beginnend met kirikaeshi en jigeiko. Kirikaeshi ging wel ok en de jigeiko ging over en weer redelijk goed. Ik had wat redelijke slagen kunnen laten zien en na ongeveer 2 minuten was de eerste partij voorbij. Hierna werd er van partner gewisseld en deed hij kirikaeshi gevolgd door jigeiko. Ook hierin kon ik redelijke slagen maken en was ik met wat uitzonderingen hier en daar redelijk tevreden over het resultaat.

Hierna was het tijd voor een tussenstand. Dat betekent dat men briefjes ophangt met de nummers van degenen die geslaagd zijn voor het eerste gedeelte en die dan door mogen naar het kata-gedeelte. Van de 24 personen waren er uiteindelijk 8 door naar de volgende ronde, waaronder ik. Van de 13 1e kyu kandidaten waren er 3 door, van de 6 1e dan kandidaten 4 en ik als enige van de 2e dan kandidaten. Van de 3e dan kandidaten was er helaas niemand door.
 
In de tussentijd had ik ook het schriftelijke gedeelte van het examen gekregen. Het bestond uit 4 vragen, welke ter plekke beantwoord moesten worden.
Omdat ik als enige door was van de 2e dan groep, moest er iemand die helaas gezakt was invallen voor het kata-gedeelte. De kata's gingen over het algemeen aardig, hoewel er hier en daar nog wat foutjes en slordigheden in zaten. Ik heb uiteindelijk geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een kata over te doen.
Daarna kregen we een korte toespraak van de voorzitter van de beoordelingscommissie en kregen we te horen dat iedereen die het kata gedeelte gedaan had, was geslaagd.
 
Via deze weg wil ik ook gelijk Shihan bedanken, voor zijn onvermoeibare spirit en zijn budolessen en natuurlijk alle Kendo-leerlingen en -bezoekers van Sportschool Thomas voor alle trainingen. Verder wil ik ook de mensen bedanken die er die dag bij waren als support, in willekeurige volgorde, Suzan, Helen, Giorgio, Kiran, Claire, Dorit, Fred, Fred, Rick, Michel, Angelo en wie ik eventueel nu vergeet. Super dat jullie er waren!
 
Tot in de dojo, osu!

Daniel

 

« terug